Atikové kotvy (1)

  • Výrobek je určený pro horizontální vyrovnávání konstrukcí říms, atik, dilatačních spár a to tak, aby následné konstrukce odpovídaly požadavkům ČSN 733610
  • Materiál – pozinkovaný plech DX51d – tl. 1,5
  • Odpovídá požadavku ČSN 733610 pro minimální sklon 3° (prohlášení o vlastnostech ke stažení zde)
Atikové kotvy
Atikové kotvyvýkres

Vyrovnávací spádová kotva
Distanční prvky

Výrobek je určený pro horizontální vyrovnávání konstrukcí říms, atik, dilatačních spár a to tak, aby následné konstrukce odpovídaly požadavkům ČSN 733610 jak na spádovaní finální konstrukce, tak samotnou tuhost. Dále je výrobek určen pro dodatečné konstrukce v místech, kde je potřeba převýšení z důvodu požární bezpečnosti. Prvek tvoří dva jednotlivé kusy, kde spodní kus je kotven pomocí šroubů, popř. kotev do stávajících stavebních konstrukcí. Horní kus, který je osazen vertikálními drážkami se kotví na spodní kus je následně srovnán výškově pomocí šroubů a perforovaných drážek ±20mm. Horní kusy jsou vyrobeny tak, aby na ně mohla být osazena další konstrukce pomocí samovrtných šroubů a byl zaručený minimální spád finálních konstrukcí. Standartní předem chystaný spád horních kotev je 3°.


Materiál

Pozinkovaný plech DX51d – tl. 1,5

Materiál jednotlivých prvků je dimenzován dle jednotlivých požadavků stavby, větrných oblastí a celkového zatížení.


Vlastnosti

Protože se jedná o skrytý prvek, tak má tyto odpovídající vlastnosti: Časově neměnný

  • Vysoká životnost materiálu
  • Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům
  • Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím Snadná a rychlá aplikace
  • Recyklovatelný

Vzhled výrobku, barva

Povrch výrobku je hladký, perforovaný, lesklý. Povrchová úprava – zinek


Balení

Balení je prováděno v krabicích popř. na EURO paletách. Součástí balení je kotevní a spojovací materiál pro instalaci jednotlivých kotev, nikoliv následných konstrukcí.


Certifikace

Prohlášení o vlastnostech ke stažení zde.

Posuzování shody je provedeno vnitřní kontrolou výrobních postupů, dále dle ČSN ISO 2768, odpovídá požadavku ČSN 733610 pro minimální sklon 3°


Základní rozměrová řada

Základní rozměrová řada se u tohoto výrobku neuvádí. Vše je řešené dle potřeb a povahy projektu popř. stavby. Jediná podmínka pro realizaci prvků je minimální výška spodního prvku 60mm – kóta „A“.

Technická pomoc a dokumentace

Na základě zaslané projektové dokumentace popř. požadavku provedeme výpočet a návrh jednotlivých prvků a to včetně vytvoření detailu a dokumentace. Součástí dokumentace je i statické posouzení dle platných norem. Poptávkový formulář najdete zde.

Detail osazení prvků (stáhnout PDF)

Dokumentace a výpis jednotlivých prvků (stáhnout PDF)

Reference